Werkwijze

De zorg om tekstueel en talig erfgoed is de corebusiness van het CTB.

We doen dan ook voortdurend onderzoek naar geschikte manieren om geschreven bronnen (digitaal) te bewaren en uit te geven.

Onze aanpak daarvoor verschilt van bron tot bron, en wordt voor elk project afzonderlijk bekeken. Toch zijn er enkele algemene principes waarop we telkens terugvallen.

Om proza, poëzie of brieven op een wetenschappelijke manier uit te geven, hebben we bijvoorbeeld onze eigen afspraken die we als leidraad gebruiken.

Om bronnen digitaal uit te geven, baseren we ons op de adviezen van het Text Encoding Initiative (TEI). Wie zich die richtlijnen eigen wil maken, kan een beroep doen op TEI by Example, een online tutorial die door het CTB mee is ontwikkeld.

Voor het digitaal editeren van brieven heeft het CTB zijn eigen richtlijnen opgesteld: de DALF Guidelines for the Description and Encoding of Modern Correspondence Material.