Inventaris van de muziekbibliotheek van Jan Baptist Benoit. Gent: CTB (KANTL), 2003. CD-ROM.

Inventaris van de muziekbibliotheek van Jan Baptist Benoit

Jan Dewilde, Ron van den Branden & Edward Vanhoutte

Edities, Online, CD-ROM
2003

Lees Online


€ 5
  Bestel

Omdat de muziekbibliotheek van Jan Baptist Benoit letterlijk uit een kast is gevallen, heeft het heel wat moeite en tijd gekost om de collectie opnieuw samen te stellen. Na zorgvuldig puzzelwerk bleek dat deze bibliotheek - momenteel in bewaring bij het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek - uit verschillende, soms 18de-eeuwse, verzamelingen bestaat, die Jan Baptist Benoit in de loop der tijd heeft verworven.

Zo is er een reeks werken (partituren en methodes) met de vermelding: 'Ce Livre Appartien A Charles Joseph Delevingne natif de Courtraÿ 1797.' Een andere reeks werken dragen het handgeschreven ex libris van ene Alphonse De Brabander (eveneens uit de 18de eeuw) of zijn gesigneerd door ene Charles Delevingne. Andere eigenaarsnamen op de partituren zijn onder andere Verbeke-Beck, C. Cottignies, L. Van Coppenolle en C. Soetewey. Ook zijn delen van de muziekbibliotheken van Sint-Salvator of de muziekvereniging Sint-Caecilia bij Jan Baptist Benoit terechtgekomen. En gezien het grote aantal manuscripten van Joseph Deconinck heeft hij waarschijnlijk diens weduwe kunnen overtuigen om zijn partituren aan hem af te staan. Verschillende werken zijn getekend door Petrus Benoit, maar het grootste deel draagt of de handtekening of de stempel van Jan Baptist Benoit: 'Jean-Bapt. Benoit huissier à Harlebeke.' Niettegenstaande alle inspanningen zijn er tientallen bladen of snippers papier met anonieme schetsen die niet geïdentificeerd werden en die dus niet in de inventaris zijn opgenomen.

Deze CD-ROM presenteert de inventaris van de muziekbibliotheek van Jan Baptist Benoit en ordent het materiaal alfabetisch op de volgende vijf categorieën: Componist/Bewerker/Auteur; Oorspronkelijke componist; Titel; Plaats van uitgave; Uitgever. De beschrijvingen zijn zeer gedetailleerd en bevatten o.a. informatie over opusnummer, bezetting, opdracht, manuscript en partituur.

Daarnaast bevat de CD-ROM een handleiding, een verantwoording, een lijst met afkortingen die in de beschrijving van de bezetting van de stukken gehanteerd worden, een colofon en een aantal illustraties.

Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie die u wenst, kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.