Jan Dewilde, Ron Van den Branden & Edward Vanhoutte

edward.vanhoutte@kantl.be
© 2003 Jan Dewilde, Ron Van den Branden, Edward Vanhoutte & CTB

Het boek Jan Dewilde, ′Tal van oude muziekboekskens′ De familie Benoit en het muziekleven in Harelbeke tijdens de 19de eeuw. (+ CD-ROM: Inventaris van de muziekbibliotheek van Jan Baptist Benoit.) Harelbeke: Stad Harelbeke, 2003. 54 p. ISBN: 90-90171-09-6. € 12.
en de CD-Rom Jan Dewilde, Ron van den Branden & Edward Vanhoutte, Inventaris van de muziekbibliotheek van Jan Baptist Benoit. Gent: CTB (KANTL), 2003. CD-ROM. € 5.
zijn te bestellen bij het CTB.


Deze publicatie is het resultaat van een onderzoeksproject van het CTB, ingediend door het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (SVM) - http://www.svm.be

klik hier

Klik op de afbeelding voor toegang tot de on-line publicatie

Omdat de muziekbibliotheek van Jan Baptist Benoit letterlijk uit een kast is gevallen, heeft het heel wat moeite en tijd gekost om de collectie opnieuw samen te stellen. Na zorgvuldig puzzelwerk bleek dat deze bibliotheek - momenteel in bewaring bij het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek – uit verschillende, soms 18de-eeuwse, verzamelingen bestaat, die Jan Baptist Benoit in de loop der tijd heeft verworven. Zo is er een reeks werken (partituren en methodes) met de vermelding: 'Ce Livre Appartien A Charles Joseph Delevingne natif de Courtraÿ 1797.' Een andere reeks werken dragen het handgeschreven ex libris van ene Alphonse De Brabander (eveneens uit de 18de eeuw) of zijn gesigneerd door ene Charles Delevingne. Andere eigenaarsnamen op de partituren zijn onder andere Verbeke-Beck, C. Cottignies, L. Van Coppenolle en C. Soetewey. Ook zijn delen van de muziekbibliotheken van Sint-Salvator of de muziekvereniging Sint-Caecilia bij Jan Baptist Benoit terechtgekomen. En gezien het grote aantal manuscripten van Joseph Deconinck heeft hij waarschijnlijk diens weduwe kunnen overtuigen om zijn partituren aan hem af te staan. Verschillende werken zijn getekend door Petrus Benoit, maar het grootste deel draagt of de handtekening of de stempel van Jan Baptist Benoit: 'Jean-Bapt. Benoit huissier à Harlebeke.' Niettegenstaande alle inspanningen zijn er tientallen bladen of snippers papier met anonieme schetsen die niet geïdentificeerd werden en die dus niet in de inventaris zijn opgenomen.

Deze on-line publicatie presenteert de inventaris van de muziekbibliotheek van Jan Baptist Benoit en ordent het materiaal alfabetisch op verschillende categorieën.