Het doel is wit. Verzamelde gedichten

Het doel is wit. Verzamelde gedichten

Mark Insingel

Edities, Gedrukt
2017
ISBN 9789056551360
€ 45,95
Mark Insingel (1935) is auteur van po√ęzie, verhalend proza, essays en hoorspelen.

Geïnspireerd door de avant-garde ontwikkelde hij in zijn werk een heel eigen vormgeving, waarin de cirkel of 'singel' een hoofdrol speelt.

Zijn gedichten zijn nu eens beklemmend, dan weer geestig over menselijke relaties. Ze zijn soms openlijk cultuurkritisch en altijd uitermate precies.

Het doel is wit biedt het publiek voor het eerst de kans om Insingels dichtwerk in zijn volledigheid te lezen en te bestuderen.

Dit boek is een uitgave van Poëziecentrum, waar het boek ook online te koop wordt aangeboden.

Lars Bernaerts schetst in een nawoord de ontwikkelingen in Insingels dichtwerk en reikt de lezer concrete aanknopingspunten aan voor de lectuur van de bundels.

De editiewetenschappelijke begeleiding van het boek werd verzorgd door Bert van Raemdonck (KANTL-CTB), m.m.v. Rafaël Adriaen en Michiel Dumarey. Als appendix bij het boek maakten ze ook een overzicht van alle bronnen waar de gedichten van Insingel te vinden zijn. Dat overzicht is hier online raadpleegbaar.

PERS

"Een boek dat doordringt tot de essentie van de lees- en van de zijnservaring". (Paul Demets - De Morgen 28/06/2017)