Editie: Verzameld werk Mark Insingel

Mark Insingel wordt erkend als een belangrijke en unieke avant-gardistische stem in de naoorlogse poëzie. Een wetenschappelijk verantwoorde verzameling van zijn poëzie geeft de lezer een scherper beeld van zijn bijzondere oeuvre.

Mark Insingel wordt in literatuuroverzichten, literatuurkritiek en gespecialiseerde studies gewaardeerd als een dichter die consequent voor de zeggingskracht van de vorm kiest. In die vormelijke keuzes is zijn oeuvre ontzettend coherent en tegelijk gevarieerd. Insingel verkent vaak circulaire patronen, zowel in het denken en spreken van de gesocialiseerde mens als op tekstueel en visueel vlak. De cirkel of singel is ook een beeld voor het isolement, dat in zijn werk zowel een maatschappelijke als een poëticale betekenis heeft.

Op 6 mei 2017 verscheen Het doel is wit, dat alle gedichten van Mark Insingel bundelt. De uitgave geeft een compleet overzicht van het poëtische oeuvre van Insingel, die erelid is van de KANTL. Lars Bernaerts (Universiteit Gent) schetst in een nawoord bij deze monumentale uitgave de ontwikkelingen in Insingels dichtwerk tegen de achtergrond van zijn volledige oeuvre. Hij reikt daarmee de lezer concrete aanknopingspunten aan voor de lectuur van deze gedichten.

Het boek is een uitgave van Poëziecentrum, waar het ook online te koop wordt aangeboden.

Bert van Raemdonck zorgde bij het CTB voor de editiewetenschappelijke begeleiding van deze uitgave, i.s.m. Rafaël Adriaen en Michiel Dumarey. Tegelijk met de uitgave van het boek publiceren ze op deze CTB-website ook een overzicht van alle bronnen waar de gedichten van Insingel te vinden zijn. Dat overzicht, een voor wetenschappelijk onderzoek onmisbare appendix bij het boek, is hier online raadpleegbaar. Het moet worden beschouwd als een work in progress, dat via deze pagina raadpleegbaar blijft, en dat op regelmatige basis online zal worden geüpdatet.