Wat doen we?

Met het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie beschikt de KANTL over haar eigen studiecentrum.

Bij het CTB maken en houden we talig en literair erfgoed uit Vlaanderen beschikbaar. We vervullen daarmee een kerntaak van de KANTL.

Om dat te doen werken we samen met academische en culturele partners. Veelal zijn dat universiteiten, soms ook (commerciële) uitgeverijen, archieven of musea.

We zijn voornamelijk actief in de (historische) taal- en letterkunde. Door talig en literair erfgoed met digitale informatie te verrijken, leveren we ook een bijdrage aan de Digital Humanities.

Soms werken we voor een academisch doelpubliek, maar net zo vaak ontsluiten we erfgoed voor een breed publiek. Aan de basis ligt altijd wel een academische werkwijze.