Disclaimer

De informatie op deze site wordt u ter informatieve titel verstrekt en kan het CTB (of de KANTL) op generlei wijze binden.

Deze site werd door het CTB en de KANTL met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de correctheid, volledigheid en juistheid van de informatie op deze site.

De KANTL of het CTB kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site. Deze site en alle materiaal die deze bevat worden u aangeboden “zoals ze zijn”. De KANTL en het CTB bieden hieromtrent generlei garanties, noch impliciet, noch expliciet.

De KANTL en het CTB behouden zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht, aan de diensten, prijzen en beschikbare informatie.