Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) is de onderzoeksafdeling van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL).
Het CTB verricht wetenschappelijk onderzoek in de editiewetenschap, de teksteditie en de taalcorpora. Het maakt daarbij intensief gebruik van tekst- en informatietechnologie die het deels zelf ontwikkelt. Het CTB publiceert publieksedities en maakt daarnaast ook allerlei literaire werken, literair-historisch belangwekkende bronnen en taalkundige corpora beschikbaar voor onderzoek.
Het CTB werkt samen met universiteiten en onderhoudt contacten met talloze binnen- en buitenlandse onderzoeksgroepen, archieven, musea enz.
Banner Dichterschap in Scène

Studienamiddag 7 mei 2015

Het dichterschap in scène gezet

Na succesvolle studiedagen over ‘Het beeld van de dichter’, ‘De dichter-editeur’ en ‘Poëziebemiddelaars’ organiseren de Universiteit Gent (Vakgroep Letterkunde-Afdeling Nederlands), de onderzoeksgroep Teksteditie Literatuur in Vlaanderen (UGent), Poëziecentrum (Gent) en het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (KANTL, Gent) een nieuwe studiebijeenkomst met als titel Het dichterschap in scène gezet.

[Lees meer...]
Banner Streuvelsbrieven NL

Nieuwe online publicatie

Stijn Streuvels en zijn uitgevers

In deze digitale editie zijn bijna tweeduizend geannoteerde brieven van en aan Stijn Streuvels opgenomen.

Ze bevatten verwijzingen naar meer dan 500 personen en 1000 titels van boeken. Alle brieven zijn van verklarende commentaar voorzien. Meer dan 2.500 afbeeldingen zijn in de editie opgenomen.

[Naar de editie] [Lees meer...]
Cover Michiels2

Nieuwe publicatie

Ivo Michiels

Literatuurkritieken - deel 2

Bijna 400 literaire kritieken schreef Ivo Michiels tussen 1948 en 1957 voor Het Handelsblad. Ze brengen een 'vergeten' fase van zijn schrijverschap in kaart en werpen een nieuw licht op het beeld dat we van deze schrijver hebben.

In dit tweede deel zijn alle teksten uit de periode tussen juni 1952 en eind 1954 opgenomen.

[Lees meer...]
Daisne

De online editie van De trein der traagheid van Johan Daisne betekent een doorbraak voor de digitale editiewtenschap in Vlaanderen. Met deze digitale editie kunnen tot 20 versies van de tekst samen worden bekeken en geanalyseerd, van de drukproef voor de publicatie in het NVT uit 1948 tot de laatste geautoriseerde versie die verscheen tijdens het leven van de auteur in 1977. Alle versies kunnen zowel apart als in om het even welke combinatie met elkaar worden bekeken. Voor elke combinatie van teksten wordt een variantenapparaat gegenereerd waarvan het oriëntatiepunt door de gebruiker zelf wordt bepaald. De verschillende versies van de tekst kunnen zowel in parallelweergave als in leesweergave worden getoond. Van het plan en het handschrift zijn digitale facsimiles opgenomen. Met behulp van de geavanceerde exportfuncties van de editie kan de gebruiker een uitprintbare PDF-versie genereren van een zelf samengestelde editie. Vanzelfsprekend bevat de editie ook een verantwoording, een beschrijving van de tekstgeschiedenis en een bevattelijke technische documentatie. Een handleiding gidst de gebruiker doorheen de verschillende functies die de editie biedt.

[Naar de editie]
Germinal

De documentaire varianteneditie van Bert Decorte Germinal verscheen als derde deel in de Debutenreeks - na Hugo Claus' kleine reeks en Anton van Wilderodes De moerbeitoppen ruischten. In het eerste deel van deze uitgave wordt de oorspronkelijke dichtbundel uit 1937 opnieuw uitgegeven. Het tweede deel bevat de wetenschappelijke commentaar: de verantwoording; een overzicht en beschrijving van de documentaire en de linaire bronnen, een overzicht van de varianten uit de drukgeschiedenis, een essay over de totstandkoming, de publicatie en de receptie van de bundel, alle contemporaine kritieken, biografische notities bij alle vermelde personen in de studie en twee essays over Germinal door Elke Brems en Dirk De Geest. Hubert van Herreweghen leidt de bundel in met twee gedichten voor Bert Decorte, waarvan tot nog toe één ongepubliceerd is gebleven.

[Meer...]
digitalebouwstoffen

Het CTB lanceerde de website digitalebouwstoffen.be waarop zeven 'digitale bouwstoffen' worden gepresenteerd die aan de KANTL of in samenwerking met de KANTL werden ontwikkeld. Met deze site biedt de KANTL toegang tot corpora en databanken die belangrijk archiefmateriaal ontsluiten voor de studie van de Nederlandse taalgeschiedenis. Het betreft met name de Gotische Bijbel, met interlineaire vertalingen; het Toponymisch Woordenboek (tot 1225); het Antroponymisch Woordenboek; het Corpus van veertiende-eeuwse niet-literaire Nederlandse teksten; Laatmiddelnederlandse Autografische Egodocumenten; het Corpus negentiende-eeuws juridisch taalgebruik (1814-1830) [in voorbereiding]; en de Dialectenquête Pieter Willems. Digitale bouwstoffen voor de geschiedenis van het Nederlands is een onderzoekslijn van het CTB.

vnsbrieven

De elektronische editie Van Nu en Straks - De brieven publiceert 1.419 brieven van figuren rond het tijschrift Van Nu en Straks: ca. 1.000 brieven uit de beginperiode van het tijdschrift, en de integrale publicatie van de onderlinge onderlinge correspondenties van Emmanuel de Bom, Stijn Streuvels en Karel van de Woestijne. De brieven zijn getranscribeerd, gecodeerd en geannoteerd volgens de DALF Guidelines van het CTB. De geannoteerde brieven bevatten o.m. verwijzingen naar bijna 2.500 personen, 500 plaatsnamen, 1.000 titels van boeken, 650 tijdschriftartikelen en 350 gedichten. Een netwerk van 3.600 hyperlinks maakt een intuïtief en associatief gebruik van het corpus mogelijk. Het corpus omvat behalve een kritische en een diplomatische transcriptie van alle bronnen ook een gedetailleerde beschrijving van alle relevante metadata en meer dan 3.000 digitale facsimile-afbeeldingen.