Van Nu en Straks - De brieven

Van Nu en Straks - De brieven

Bert Van Raemdonck

Edities, Online
2011

Lees Online


De digitale editie Van Nu en Straks - De brieven publiceert 1.419 brieven van figuren rond het tijschrift Van Nu en Straks: ca. 1.000 brieven uit de beginperiode van het tijdschrift, en de integrale publicatie van de onderlinge correspondenties van Emmanuel de Bom, Stijn Streuvels en Karel van de Woestijne.

De brieven zijn getranscribeerd, gecodeerd en geannoteerd volgens de DALF Guidelines van het CTB. De geannoteerde brieven bevatten o.m. verwijzingen naar bijna 2.500 personen, 500 plaatsnamen, 1.000 titels van boeken, 650 tijdschriftartikelen en 350 gedichten. Een netwerk van 3.600 hyperlinks maakt een intuïtief en associatief gebruik van het corpus mogelijk. Het corpus omvat behalve een kritische en een diplomatische transcriptie van alle bronnen ook een gedetailleerde beschrijving van alle relevante metadata en meer dan 3.000 digitale facsimile-afbeeldingen.