Trends en thema's in de editiewetenschap. Themanummer Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 119/2 (2009). 182 pp. - ill.

Trends en thema’s in de editiewetenschap

Peter de Bruijn, Edward Vanhoutte & Bert Van Raemdonck (red.)

Studies, Gedrukt
2009

€ 10
  Bestel
Trends en thema's in de editiewetenschap. bundelt lezingen van drie editiewetenschappelijke colloquia en biedt aldus een overzicht van recente ontwikkelingen in het vak.

De titel is ontleend aan de studiedag ‘Trends en thema’s in de editiewetenschap’ op 9 oktober 2008, georganiseerd door het Huygens Instituut en het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie. De andere lezingen zijn afkomstig uit de sessie ‘Tekst en editie’ van het Tweede Congres Nederlandse literatuur ‘Cross Over’, dat op 16 januari 2009 in Leuven plaatsvond, en van het symposium ‘Het beeld van de dichter’, gehouden op 23 april 2009 in Gent.

Inhoud:

 • Peter de Bruijn, Edward Vanhoutte & Bert Van Raemdonck, Inleiding, 149
 • Patrick Lateur, Lezer, vertaler en auteur versus editeur, 153
 • Dirk Van Hulle, Editie en/of archief: moderne manuscripten in een digitale architectuur, 163
 • Marcel De Smedt, Het schrijfatelier van de auteur, 179
 • Fabian R.W. Stolk, Guido’s Julia (1885) als provocatie, 203
 • Marieke Winkler, Authenticiteit of creatieve recycling? Over een heruitgave van het ondergrondse tijdschrift De Schone Zakdoek (1941-1944), 217
 • Mathijs Sanders, Beelden van Venetië. Jan van Nijlen, August von Platen en de schim van Willem Kloos, 237
 • Charlotte Cailliau, De vanzelfsprekendheden voorbij. Editiewetenschap en haar publiek: een kritische bevraging, 263
 • Bert Van Raemdonck, De definitieve teksteditie: definitief achterhaald?, 283
 • Sander Bax, De verlamming van de creativiteit. Discontinuïteit in het oeuvre van Harry Mulisch, 301
 • Medewekers aan dit nummer
 • Engelstalige abstracts
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie die u wenst, kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.