Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Luc Van Durme

Bouwstoffen, Online
2017

Lees Online


In opdracht van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen verzamelde Luc Van Durme, erelid van de KANTL, tussen 2003 en 2007 grote hoeveelheden Oost- en Zeeuws-Vlaams toponymisch materiaal. Hij ging daarvoor op zoek naar bronnen van vóór 1500 in archiefdepots in België, Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland.

Het gaat om ca. 650.000 (!) handgeschreven fiches, waarvan het materiaal-Gysseling (eigendom van de KANTL) ongeveer 1/3 beslaat en het materiaal-Van Durme (eigendom van de Provincie) ongeveer 2/3.

Dit materiaal werd door de Provincie Oost-Vlaanderen gedigitaliseerd en in samenwerking met de KANTL ontsloten in een doorzoekbare on-line omgeving.