Streuvels en zijn uitgevers - brieven

Streuvels en zijn uitgevers - brieven

Joke Debusschere

Edities, Online
2016

Lees Online


In deze editie zijn geannoteerde brieven van en aan Stijn Streuvels opgenomen. Ze bevatten in de eerste plaats een enorme schat aan informatie over de zakelijke aspecten van Streuvels' schrijverschap. Hoe kwamen werken als De vlaschaard of De teleurgang van den waterhoek tot stand? Hoe werd de vormgeving van die boeken bepaald? En was Streuvels een sterke onderhandelaar als het over zijn royalty's ging of trok hij zich van dat soort zaken weinig aan?

Daarnaast leren de brieven ons ook iets over Frank Lateur, de mens achter Stijn Streuvels. Ook de uitgevers van Streuvels leren we in deze brieven beter kennen. Joris Lannoo —van wie meer dan 500 brieven zijn opgenomen— speelt wat dat betreft een hoofdrol.

Behalve een kritische en een diplomatische transcriptie van alle brieven bevat de editie ook een gedetailleerde beschrijving van alle relevante metadata. Van 2.287 brieven zijn digitale facsimile's opgenomen in de editie. De brieven bevatten verwijzingen naar 818 personen, 178 werken van Streuvels, 658 andere werken en 255 titels van tijdschriften, en meer dan 10.000 annotaties.

Deze editie is het resultaat van een langdurig project van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie, het onderzoekscentrum van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. De brieven zijn gecodeerd en geannoteerd volgens de daarvoor bestemde DALF richtlijnen, die zelf ook door het CTB werden opgesteld. In die zin sluit deze editie aan bij de Van Nu en Straks-brieven, waarin overigens nog meer brieven van Streuvels zijn opgenomen.

Het leeuwendeel van de brieven wordt bewaard in het Letterenhuis in Antwerpen. De editie kwam dan ook tot stand dankzij een nauwe en vruchtbare samenwerking tussen het CTB en het Letterenhuis, dat o.m. verantwoordelijk is voor de facsimile's die in de editie zijn opgenomen.