Online bijlagen bij de Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands (delen II, III en IV)

Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands

Chris De Wulf

Bouwstoffen, Online
2019

Lees Online


Deze atlas is meer dan een klankatlas van het veertiende-eeuwse Nederlands. Het is ook een atlas van de Nederlandse vocaalontwikkeling en een studie over het Nederlandse grafeemgebruik. Zo omvat deze publicatie kaartcommentaren bij individuele historische klanken en behandelt ze ook uitgebreid de spelling van het Middelnederlands met Latijnse letters. Deze atlas is bovendien een multimediaal werk: het gedrukte tekstgedeelte wordt geïllustreerd door een online beschikbaar kaartgedeelte.

De Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands (kamnl14) is een multimediaal naslagwerk, waarbij tekst, duiding en commentaren in een publicatie gebundeld zijn, en de bijhorende kaarten, excerpten en andere bijlagen online ter beschikking staan op deze website. Het bestaat uit de volgende delen:

  • Deel I: Tekstgedeelte en enkele illustraties.
  • Deel II: Online gedeelte met tabellen en figuren, kwalitatieve grafeemkaarten (Middelnederlands), woordkaarten (Middelnederlands).
  • Deel III: Online gedeelte met tabellen en figuren, kwantitatieve grafeemkaarten (Middelnederlands) en woordkaarten (hedendaagse dialecten).
  • Deel IV: Online gedeelte met datatabellen (Middelnederlands).

Deel I is gepubliceerd als gedrukt boek: Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands en kan worden besteld op de website van de KANTL.

Delen II tot en met IV worden hier als digitale bouwstoffen aangeboden.