Het Toponymisch Woordenboek

Het Toponymisch Woordenboek

Maurits Gysseling

Bouwstoffen, Online
2013

Lees Online


De databanken van het Toponymisch en het Antroponymisch Woordenboek bouwen voort op het reusachtige excerptiewerk dat door de grote filoloog en academielid Maurits Gysseling als navorser bij het (N)FWO in de jaren 1940-1950 is verricht. Beide databanken omvatten nagenoeg alle vermeldingen van plaats- en persoonsnamen uit de historische Nederlanden (inbegrepen Noord-Frankrijk, Wallonië en westelijk Duitsland) van de achtste tot de dertiende eeuw. Het unieke corpus met enkele honderdduizenden naamattestaties biedt nog nauwelijks geëxploreerde onderzoeksmogelijkheden, niet alleen voor de oudste geschiedenis van het Nederlands maar ook voor het Oudromaans en voor de mediëvistiek in het algemeen.