Germinal. Documentaire varianteneditie door Femke Vandevelde en Edward Vanhoutte. Met essays van Elke Brems en Dirk De Geest en een voorwoord van Hubert Van Herreweghen. Gent: KANTL, 2012. (Literaire tekstedities en bibliografieën: 20). 2 vol. - 50 + 254 pp. - ill.

Germinal

Bert Decorte

Edities, Gedrukt
2012
ISBN 978-90-72474-87-2
€ 35
  Bestel

Bert Decortes debuut Germinal sloeg vijfenzeventig jaar geleden in als een donderslag bij heldere hemel. De jonge dichter werd door de doorgaans strenge criticus Marnix Gijsen prompt gebombardeerd tot ‘het eerste phenomeen, het eerste wonderkind’ sinds Paul Van Ostaijen, en Raymond Herreman deed er nog een schepje bovenop door Decorte hoger in te schatten dan Van Ostaijen zelf. Vijf jaar later sprak Urbain van de Voorde nog altijd over 'een verheugende, verrassende verschijning'. De bundel verwierf op korte tijd een cultstatus waaraan de razende beeldspraak, de afwezigheid van een heldere syntaxis en interpunctie, de bijwijlen erotische atmosfeer, en de veelvuldige hantering van klassieke versvormen niet vreemd waren.

Germinal is niet alleen vanwege zijn poëtische kwaliteiten een betekenisvolle bundel in de Vlaamse poëziegeschiedenis. Uiteenlopende opvattingen over de kwaliteiten van de bundel culmineerden in een tegenstelling tussen Vlaamse en Nederlandse critici die uiteindelijk tot de opheffing van het tijdschrift Forum zou leiden. Decorte werd er immers van beschuldigd met het gedicht 'De Ruiters' Rimbauds 'Le Bateau ivre' te hebben geplagieerd.

Germinal, in 1937 uitgegeven bij de obscure schijnuitgeverij Uilenspiegel in Hoogstraten, is inmiddels nagenoeg onvindbaar geworden en werd sindsdien nooit meer integraal, met dezelfde tekst en dezelfde ordening, gepubliceerd. Vanaf de opname van de bundel in Eerste Gedichten (1948) voerde Decorte bijvoorbeeld het gebruik van interpunctie en hoofdletters in, organiseerde hij de gedichten in cycli, voegde hij een gedicht toe, en liet hij enkele gedichten achterwege – net die die het meest de sfeer van Van Ostaijen opriepen. In de latere verzamelbundels is slechts een selectie uit het debuut opgenomen, met minieme woordvarianten.

Met deze documentaire varianteneditie van Germinal krijgen de poëzielezer, de liefhebber van het werk van Decorte en de literatuurwetenschapper een wetenschappelijk verantwoorde uitgave in handen van een opmerkelijk debuut. In het eerste deel van deze uitgave wordt de oorspronkelijke dichtbundel opnieuw uitgegeven. Het tweede deel bevat de wetenschappelijke commentaar: de verantwoording; een overzicht en beschrijving van de documentaire en de lineaire bronnen; de variantenstudie; een documentatiedeel met een essay over de ontstaansgeschiedenis en de receptie van de bundel, de contemporaine kritieken en biografische notities bij alle vermelde personen in de studie; en twee essays van Elke Brems en Dirk De Geest over de poëtica en de ontwikkeling van de dichter Bert Decorte. De editie wordt ingeleid door twee gedichten die Hubert van Herreweghen schreef voor zijn vriend Bert Decorte en waarvan er één tot nog toe ongepubliceerd was gebleven.

Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie die u wenst, kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.