Een tong van lijntses. Geannoteerde leeseditie van de Brieven van Pierken (1931-1935) Bezorgd door Vincent Neyt. Gent: KANTL, 2002. 552 p. + CD-ROM.

Een tong van lijntses

Richard Minne en Frits Van den Berghe

Edities, Gedrukt, CD-ROM
2002
ISBN 90-72474-44-9
€ 49
  Bestel

Deze publicatie ontsluit materiaal met een unieke betekenis: de teksten van de Vlaamse dichter en journalist Richard Minne (1891-1965), geïllustreerd door schilder en tekenaar Frits van den Berghe (1891-1939) vormen een intrinsiek waardevol maar vrijwel onbekend gebleven deel van hun beider oeuvre. De Brieven als zodanig kunnen worden beschouwd als een voorloper van het stripverhaal in Vlaanderen.

De publicatie bestaat uit twee delen:

  • De geannoteerde leeseditie geeft een diplomatische weergave van alle brieven die in Koekoek en in Vooruit's almanak van de jaren 1931-1935 zijn verschenen, met tekst- en woordverklaring. Beide notencomplexen zijn noodzakelijk voor een goed begrip: Minne verwijst soms expliciet, soms ook heel subtiel naar allerlei feiten die hij bij zijn lectuur van kranten verzameld had; hij gebruikt daarbij een taal naar eigen behoeften en - vooral - fantasie opgebouwd: Gentse dialectwoorden, verhaspelingen, versprekingen; al die elementen werden bovendien, net als het Nederlands waarin ze zijn ingebed, in een wonderlijke spelling weergegeven.
  • De elektronische editie met interactief notenapparaat, facsimile's, volledige concordantie, belangrijk bronnenmateriaal en een 50-tal audio brieven voorgedragen in het Gents door Bob de Moor, Anne Marie Musschoot, Pjeroo Roobjee, Prosper De Smet, Armand Pien en Johan Taeldeman.
Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie die u wenst, kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.