Dialectenquête Pieter Willems

Dialectenquête Pieter Willems

Pieter G.H. Willems

Bouwstoffen, Online
2010

Lees Online


Het Corpus Dialectmateriaal Pieter Willems is gebaseerd op de 351 dialectvragenlijsten die deze Leuvense hoogleraar Latijn (1840-1898) in 1885 aan respondenten over het hele land en het aangrenzende Rijnland rondstuurde. Elke vragenlijst bestond uit 59 pagina’s met een 4.200-tal lemma’s in het Standaardnederlands en gegroepeerd in 32 instructies. Per volledig ingevulde enquête leverde dat niet minder dan 15.000 antwoorden op.

Willems was met dit ‘veldwerk’ in en buiten Vlaanderen een pionier inzake dialectonderzoek én een antropoloog avant la lettre. Hij heeft de analyse van zijn groots opgezette werk, dat gedetailleerde dialectbeschrijvingen bevat van het eind van de 19e eeuw, echter zelf niet meer ter hand kunnen nemen. De digitale ontsluiting van dit unieke archiefmateriaal is uiteraard van grote waarde voor de kennis en de studie van het Nederlands en zijn dialecten. Het ontsloten materiaal is echter ook in een ruimer verband van belang, onder meer voor cultuurhistorici, regionale geschiedschrijvers, volkskundigen e.a.