Marcel De Smedt & Edward Vanhoutte. Stijn Streuvels. De teleurgang van den Waterhoek. Elektronisch-kritische editie/electronic-critical edition. CD-ROM. Amsterdam/Gent: AUP/KANTL. 2000.

De teleurgang van den Waterhoek. Elektronisch-kritische editie/electronic-critical edition.

Stijn Streuvels

Edities, CD-ROM
2000
ISBN 90-5356-441-1
€ 15
  Bestel

De teleurgang van den Waterhoek van Stijn Streuvels verscheen voor het eerst in 1927 in een voorpublicatie in het tijdschrift De Gids en kende datzelfde jaar nog een eerste druk. Toen het boek in tweede druk in 1939 verscheen, bleek meer dan 25% van de tekst geschrapt te zijn. Alle volgende drukken volgen die ingekorte versie. Het antwoord op de vragen welke passages Streuvels in de verschillende versies van de tekst heeft geschrapt of veranderd en waarom, kan gevonden worden door bestudering van het overgeleverde bronnenmateriaal en de correspondentie van de auteur. Tot dusver bleef dit genetische onderzoek een voorrecht van de editeur. Niet zo in deze elektronisch-kritische editie verzorgd door Marcel De Smedt en Edward Vanhoutte.

De CD-Rom bevat de volledige versies van het manuscript, de voorpublicatie in De Gids, de gecorrigeerde voorpublicatie, de eerste druk (met woordverklaring), de gecorrigeerde eerste druk en de tweede herziene druk in full-text en digitale facsimile's. Het is nu voor het eerst mogelijk om vanuit de teksteditie, met de geconstitueerde versie van de eerste druk als oriëntatietekst, alle varianten op het niveau van de alinea's op het scherm te brengen, of om de verschillende bronnen apart te consulteren. Zo kan men zelf achterhalen waarom Streuvels bepaalde teksten geschrapt of veranderd heeft. Het is ook mogelijk om zelf al het opgenomen materiaal te annoteren, bookmarks en hyperlinks aan te brengen.

Door gebruik te maken van de onderliggende SGML-markup (ISO 8879) kan het materiaal onderworpen worden aan geavanceerde onderzoeksvragen. De editie wordt voorafgegaan door verschillende wetenschappelijke artikelen over de ontstaansgeschiedenis en de overlevering van De teleurgang van den Waterhoek en over de tekstconstitutie van de in de editie opgenomen versies. Ze wordt afgesloten met een editie van 71 brieven uit de correspondentie tussen Streuvels en zijn uitgevers en vrienden.

Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie die u wenst, kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.