De rest is nog veel erger. De briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans, 2006. 251 p. (ill.).

De rest is nog veel erger

Stijn Vanclooster

Edities, Gedrukt
2006
ISBN 978-90-289-4416-9
€ 25
  Bestel

In 1930 begint de boeiende briefwisseling tussen Maurice Gilliams en Emmanuel de Bom, twee auteurs die een belangrijke rol hebben gespeeld in Vlaanderens cultuur- en literatuurgeschiedenis.

Gilliams is de schepper van een bijzonder oeuvre dat voor literaire fijnproevers zijn aantrekkingskracht blijft bewaren, terwijl De Bom vooral een onschatbare activiteit aan de dag legde als bibliothecaris, cultureel chroniqueur en mentor van tientallen kunstenaars. Het belang van voorliggende uitgave rust zodoende vooral op twee pijlers: enerzijds de aparte en inmiddels sinds lang algemeen erkende plaats die Maurice Gilliams in het Vlaamse literaire landschap heeft ingenomen, anderzijds de centrale rol die Emmanuel de Bom heeft gespeeld als cultuur'watcher' en -wachter. Als geen ander heeft De Bom meer dan een halve eeuw lang het culturele leven in Vlaanderen op de voet gevolgd en het is geen toeval dat hij, die met zowat geheel cultureel Vlaanderen relaties onderhield, ook met de auteur van Elias of het gevecht met de nachtegalen in verbinding stond.

De bijna een kwarteeuw bestrijkende correspondentie belicht onder meer de sociale positie van de correspondenten, laat de evolutie in het literaire veld zien die zij doormaken, werpt een licht op de poëtica van de twee en hun verhouding tot andere schrijvers-kunstenaars, toont hoe De Bom gedurig de artistieke carrière van Gilliams heeft gestimuleerd, legt kortom een belangrijk deel van het literair-culturele netwerk bloot dat in Vlaanderen bestond in de eerste helft van de twintigste eeuw. Daarbij komen tal van culturele figuren ter sprake. Meer algemeen documenteert de brieveneditie ook een kwarteeuw sociale geschiedenis van Vlaanderen, met de Tweede Wereldoorlog als scharnierperiode. Over de oorlog gaat het op vele plaatsen in de brieven.

De ruim tweehonderd bewaard gebleven brieven en andere schriftstukken die Gilliams en De Bom met elkaar wisselden, worden in dit boek toegankelijk gesteld voor het grote publiek. Ze zijn integraal en getrouw weergegeven en aangevuld met de nodige literair-historische verklaringen, waarbij wetenschappelijke verantwoordelijkheid en leesbaarheid voorop stonden. Een contextualiserende inleiding voert de lezer de sprankelende brievenwereld binnen.

Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie die u wenst, kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.