De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen. Uitgegeven en toegelicht door Edward Vanhoutte. Brussel/Antwerpen: ASP/Letterenhuis, 2012. (Letterenhuispublicaties 14). 512 pp.

De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen.

Hendrik Conscience

Edities, Gedrukt
2012
ISBN 978-90-5718-145-0
€ 29,95
  Bestel

De Leeuw van Vlaenderen of de Slag der Gulden Sporen van de 26-jarige Hendrik Conscience verscheen op 31 december 1838. Het is de eerste romantische ridderroman uit Vlaanderen en vormt het begin van de moderne Vlaamse literatuur. Het boek verwierf een immense populariteit, niet in het minst omdat het de Vlamingen een hart onder de riem stak in het almaar meer verfransende België. Voor de nog jonge auteur betekende De Leeuw de start van een glorieuze carrière. Conscience (1812–1883) ging de geschiedenis in als 'de man die zijn volk leerde lezen'.

Tot nu toe zijn er van De Leeuw van Vlaenderen meer dan zeventig verschillende uitgaven verschenen in het Nederlands. Nog tijdens het leven van Conscience werd de roman al vertaald in het Duits, Engels en Frans en later onder meer ook in het Afrikaans, Deens, Esperanto, Fins, Pools, Roemeens en Servo-Kroatisch. Verder werd De Leeuw talrijke malen bewerkt voor theater en film en kende het verhaal adaptaties in stripvorm.

De tweede druk uit 1843 werd aanzienlijk veranderd. Verwijzingen naar seks en erotiek verdwenen en pittig taalgebruik werd afgezwakt. Ook motto’s moesten het ontgelden en werden vervangen door moreel meer aanvaardbare teksten. Bovendien werd het liberale voorwoord van Conscience geschrapt, zodat het boek netjes binnen de nieuwe (rechtse, katholieke) maatschappelijke krijtlijnen paste. De roman mocht in de nieuwe versie zedelijk dan al meer geschikt zijn voor de beoogde lezers, het verhaal was wel uit balans geraakt en ontdaan van zijn oorspronkelijke naturel. Jammer genoeg is het deze aangepaste, enigszins verminkte druk van De Leeuw waarop de meeste latere uitgaven zijn gebaseerd en die de voorbije generaties hebben gelezen.

In 2002 verzorgde Edward Vanhoutte een tekstkritische editie van de eerste druk, mede gebaseerd op zijn onderzoek van de handschriften en brieven van Conscience in het Letterenhuis. Voor de reeks Letterenhuispublicaties herzag Vanhoutte deze inmiddels uitverkochte Lannoo-uitgave en herschreef hij zijn uitgebreide verantwoording. Hiermee wordt Hendrik Consciences oorspronkelijke en veruit beste versie van De Leeuw van Vlaenderen in de best mogelijke conditie beschikbaar.

Bestel deze publicatie

Vul onderstaand formulier in zodat wij de publicatie die u wenst, kunnen opsturen. Wij houden u op de hoogte van de verzending.