Corpus van veertiende-eeuwse niet-literaire Nederlandse teksten

Het Corpus van veertiende-eeuwse niet-literaire Nederlandse teksten of Corpus Van Reenen-Mulder (CRM) is een verzameling viertiende-eeuwse Nederlandstalige oorkonden uit het hele taalgebied.

Het biedt een vervolg op het eerste deel (Ambtelijke Bescheiden) van het dertiende-eeuwse Corpus Gysseling, dat ondertussen een begrip is geworden in de neerlandistiek. Het CTB heeft tussen 2001 en 2007 een 600-tal oorkonden aan dit corpus toegevoegd en taalkundig verrijkt (lemmatisering en PoS-tagging). De documenten zijn afkomstig uit het zuidwesten van het taalgebied, dat in het CRM ondervertegenwoordigd was gebleven. Ze beschrijven transacties van private personen en staan bijgevolg dicht bij het lokale taalgebruik van die tijd.