Corpus negentiende-eeuws juridisch taalgebruik (1814-1830)

Het Corpus negentiende-eeuws juridisch taalgebruik biedt een waaier aan ambtelijke en gerechtelijke manuscripten uit het tijdvak van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

De teksten, voornamelijk processen-verbaal, getuigenverhoren en aktes van inbeschuldigingstelling, zijn in vergelijkbare mate afkomstig uit steden en dorpen in Antwerpen, Zuid-Brabant, Limburg, en Oost- en West-Vlaanderen. De dossiers dateren uit 1823, bij het prille begin van Willem I’s vernederlandsingspolitiek, en 1829, kort voor de Belgische omwenteling. De documenten, waarin ook zeer lokaal getinte en minder formele taalvariëteiten aan bod komen, bieden een verrassende kijk op het authentieke taalgebruik in die belangrijke scharnierperiode uit de geschiedenis van het (Zuid-)Nederlands.