Wetenschappelijke ondersteuning: Canonfestival

Eens in de zoveel tijd laait de discussie op over de Nederlandstalige literaire canon. Bestaat die eigenlijk wel? Hoeveel ‘klassieke’ werken telt onze literatuur? Hoort iedereen die te kennen? Met deze vragen werd in 2002 een canonenquête georganiseerd door de toenmalige stichting DBNL. Twintig jaar later zijn deze vragen actueler dan ooit. Kunnen we met een canon onze klassieken redden van de vergetelheid? Welke rol speelt een Nederlandstalige literaire canon in een geglobaliseerde samenleving? Welke werken behoren dan tot die literaire canon(s)?

Hoog tijd voor een nieuwe en geactualiseerde bevraging, meende een gelegenheidscollectief van diverse partners uit de neerlandistiek in Nederland, België, Suriname en het Caraïbisch gebied, en daarbuiten. Van 19 mei tot 1 juli 2022 werd een grootschalige ‘Canonenquête 2022’ afgenomen, gemodelleerd naar die van 2002 maar aangepast in functie van de doelgroep en recente kwesties zoals genderidentiteiten en culturele diversiteit. De bevraging werd breed uitgezet onder lezers en liefhebbers in het hele Nederlandse taalgebied wereldwijd. In totaal vulden 1977 respondenten de volledige enquête in.

Op basis van de resultaten van die bevraging werd op 1 oktober 2022 een gedetailleerd rapport gepubliceerd, waarin niet alleen de algemene resultaten werden gepresenteerd, maar waarin ook dieper ingegaan werd op eventuele verschillen tussen de respondenten. Daarbij werd gebruikgemaakt van zogenaamde regressieanalyses, een techniek uit de statistiek.

Het volledige rapport kan je hier vinden.

De initiatiefnemers van dit project waren Lieke van Deinsen, Yra van Dijk, Judith Van Doorselaer, Thomas Van der Goten, Ryanne Keltjens, Nicolas Leus, Martijn Nicolaas, Wim Rutgers en Frank Willaert, met medewerking van Usha Balesar, Kris Van den Branden, Jeroen Dera, Sita Doerga Misier, Elisabeth Echteld, Ralf Grüttemeier, Ton van Kalmthout, Hilde Neus. Daarnaast traden de Caran (Caribische Associatie voor Neerlandistiek), deBuren, Fixdit, IVN (Internationale Vereniging voor Neerlandistiek), de lage landen, Leesoffensief Vlaanderen, Platform Levende talen, neerlandistiek.nl, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op als samenwerkingspartners. De technische realisatie van de canonenquête en de verwerking van de resultaten was in handen van Lieke van Deinsen, Anthe Sevenants en Freek Van de Velde. Ze kregen hierbij ondersteuning van Gitte Vertommen.