Editie: brieven van Guido Gezelle (online)

Het doel van dit project is om zoveel mogelijk brieven van en aan Guido Gezelle in een wetenschappelijk betrouwbare editie uit te geven.

De correspondentie van Gezelle is een belangrijk deel van het Guido Gezellearchief, dat in de Openbare Bibliotheek Brugge bewaard wordt. Ze bevat ongeveer 7.700 brieven, die dateren van 1854 tot 1899 en waarvan er 564 door Gezelle zelf zijn geschreven.

De andere brieven zijn afkomstig van familie, vrienden, oud-leerlingen, kennissen en andere correspondenten. Van de uitgaande briefwisseling bestaan kleinere collecties bij andere instellingen of bij privépersonen. De brieven hebben een grote waarde, niet alleen voor de Gezelle- of literatuurstudie, maar ook voor de studie van (de geschiedenis van) het religieuze leven, het onderwijs, taal- en volkskunde.

De digitale editie van deze brieven is een project van het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge, het Guido Gezellegenootschap en het Instituut voor de Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (Universiteit Antwerpen). Het CTB zorgt voor de technische begeleiding en ondersteuning van het project, alsook voor de ontwikkeling van de editie zelf. Het gaat vooral om het uitdenken van de codeerstrategie, het begeleiden van het codeerwerk, de verwerking van al deze gegevens en het creëren van een gebruiksvriendelijke publicatieomgeving.