Bronnenstudie: Marktliederen

De KANTL beschikt over een aanzienlijke collectie Nederlandstalige volksliederen uit de 18de en de 19de eeuw. Het CTB zal die collectie in twee fasen ontsluiten.

Tijdens de eerste fase wordt een gedetailleerde inventaris van de verzameling opgesteld. Die inventaris verschijnt in het najaar van 2016 online, zodat geïnteresseerden alvast kunnen ontdekken welke liederen zich in de KANTL bevinden. Voor de beschrijving van de liederen geldt de Nederlandse Liederenbank van het Meertens Instituut als voorbeeld en model.

Tijdens de tweede fase wordt de tekst van zoveel mogelijk liederen ook integraal online gepubliceerd. Dat gebeurt enerzijds door de verbinding te maken met digitale bronnen die de liederen nu al aanbieden (zoals de DBNL) en anderzijds door zelf facsimile's en transcripties aan te bieden. De voltooiing van deze fase is gepland voor 2017.