Missie

Bij het CTB zijn we bezig met teksteditie, de ontsluiting van Vlaams literair erfgoed en talige bronnenstudie.

De editiewetenschap en het gebruik van historische taalcorpora zijn dan ook de wetenschappelijke disciplines die tot de kern van ons werkveld behoren.

Binnen dat werkveld hebben we een bijzondere aandacht voor het gebruik en de ontwikkeling van geavanceerde teksttechnologie.

Ons werk valt in vijf concrete krachtlijnen samen te vatten:

  • We leggen digitale taalcorpora aan voor de hele periode waarvoor (in de zuidelijke Nederlanden) teksten in het Nederlands bewaard zijn.
  • We geven proza en poëzie uit volgens de principes van de editiewetenschap.
  • We maken en publiceren brievenedities, zowel in gedrukte vorm als digitaal.
  • We geven belangwekkende dagboeken uit, maar ook ook andere egodocumenten en tekstgenetische bronnen.
  • We proberen het talige en literaire erfgoed uit Vlaanderen op zoveel mogelijk manieren zichtbaar en kenbaar te maken.

Daarvoor werken we samen met universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra, archieven, bibliotheken, bewaarplaatsen, erfgoedcellen en uitgeverijen.