Vrijwilligers gezocht voor brievenproject: Gezelle en de KANTL

Aan een nieuw deelproject waaraan het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie meewerkt, kan ook jij meewerken.

{entry_title}

In de collectie van het Guido Gezellearchief (Openbare Bibliotheek Brugge) zitten maar liefst 7700 brieven. Via een participatieproject werkt de bibliotheek samen met de UA en de KANTL sinds 2017 aan een online editie van deze uitvoerige brievencollectie. Een eerste deelproject is afgerond, met dank aan een tiental vrijwilligers van het Guido Gezellegenootschap. Het gaat om ruim 400 brieven van de leraars van het Brugse Sint-Lodewijkscollege. De editie van deze brieven zal dit najaar online beschikbaar zijn.

Voor het tweede deelproject doen we graag een oproep naar bijkomende vrijwilligers. In deze tweede fase gaan we aan de slag met alle correspondentie van de leden van de KANTL. Guido Gezelle werd in 1886 benoemd tot lid van de pas opgerichte Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, en correspondeerde met o.a. Alberdingk Thijm, Jean-Baptiste De Bethune, William Henry James Weale, Edward Louis Gailliard, Eugeen Van Oye, Johan Winkler, enz.

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis en de werking van de KANTL, en/of wil je je toeleggen op de brieven van een specifieke correspondent?

Stuur een mail naar Els Depuydt (Guido Gezellearchief) voor meer informatie. Voor de correspondenten uit Frans-Vlaanderen zijn we nog specifiek op zoek naar mensen met een goede kennis van het Frans.

Hoe de online editie van de brieven er uiteindelijk zal uitzien, kun je alvast bekijken op Gezelle.be.

  Deel deze pagina