Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen nu online

Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) heeft op 20 december het toponymisch woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen online gepubliceerd.

{entry_title}


In opdracht van het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen verzamelde Luc Van Durme, erelid van de KANTL, tussen 2003 en 2007 grote hoeveelheden Oost- en Zeeuws-Vlaams toponymisch materiaal. Hij ging daarvoor op zoek naar bronnen van vóór 1500 in archiefdepots in België, Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland.

In de loop van 2014 werd het verzamelen en ordenen van het materiaal afgerond. Het gaat om ca. 650.000 (!) handgeschreven fiches, waarvan het materiaal-Gysseling (eigendom van de KANTL) ongeveer 1/3 beslaat en het materiaal-Van Durme (eigendom van de Provincie) ongeveer 2/3.

Omdat dat wetenschappelijk zeer interessante, maar vrij kwetsbare materiaal op korte termijn verduurzaamd diende te worden, besloot de deputatie in mei 2015 om de fiches door een gespecialiseerde firma te laten inscannen. De gescande fiches zijn digitaal geordend in aparte mappen per gemeente (bv. Dendermonde), met in elke map aparte bestanden per deelgemeente (bv. Appels, Baasrode, enz.). Binnen elk bestand worden de verschillende plaatsnamen (bv. Appelsbroek, Appelsveer, Beekveld, Biesbocht, enz.) telkens voorafgegaan door een lemmafiche. Sinds eind 2015 worden die handgeschreven lemmafiches beetje bij beetje vervangen door getypte exemplaren, zodat de bestanden tot op het niveau van de afzonderlijke plaatsnamen doorzoekbaar worden met OCR (optical character recognition).

In maart 2016 besloot de deputatie dat het materiaal van het Toponymisch Woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen het best ontsloten kon worden via de portaalsite digitalebouwstoffen.be, waarin het CTB talige corpora opbouwt, verzamelt, beheert en toegankelijk maakt.

De KANTL was onmiddellijk bereid om op het voorstel van de deputatie in te gaan, niet alleen vanwege de bijzondere band tussen de academie en Maurits Gysseling, maar vooral omdat het beheer, de verdere ontsluiting en de optimalisering van het Toponymisch woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen perfect past binnen de missie van de KANTL en het CTB.

Doorzoek het toponymisch woordenboek hier.

Bekijk alle digitale bouwstoffen hier.

  Deel deze pagina