TEI by Example is bijgewerkt - oproep voor nieuwe leden adviesraad

De gratis online lessenreeks TEI by Example die in 2010 door het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie werd ontwikkeld, is bijgewerkt naar de laatste versie van de Text Encoding Intiative standaard.

{entry_title}

TEI by Example bijgewerkt

In 2010 ontwikkelde het CTB in samenwerking met het Centre for Computing in the Humanities (King’s College London) en het Department of Information Studies (University College London) een gratis online lessenreeks TEI by Example. Die biedt een interactieve inleiding tot het coderen van digitale teksten met de standaard die ontwikkeld is door het Text Encoding Initiative. Aan de hand van enkele lesmodules worden in TEI by Example diverse aspecten belicht van de codering van verschillende tekstgenres. Elke lesmodule bestaat uit een lestekst, een sectie met codeervoorbeelden, een quiz en een interactieve codeeroefening. Daarnaast biedt TEI by Example ook een webgebaseerde valideringstool, om te controleren of gecodeerde teksten voldoen aan de TEI standaard.

Dit is een CTB-project met internationale uitstraling, en de afgelopen tien jaar werd TEI by Example in vele online cursussen gebruikt. Intussen ontwikkelde de TEI standaard zich uiteraard ook verder. Daarom werd, in samenwerking met het Centre for Data, Culture and Society (University of Edinburg), het TEI by Example materiaal in 2020 gereviseerd en bijgewerkt waar nodig:

  • Lesmodule 8 (over het creëren van eigen TEI codeerschema's) werd op twee vlakken grondig gereviseerd: de tekst werd aangepast aan de wijzigingen in de TEI standaard, en de voorbeelden werden bijgewerkt aan de hand van de vernieuwde Roma tool voor het bewerken van TEI schema's.
  • In de overige lesmodules werden kleine wijzigingen aangebracht, in overeenstemming met kleine wijzigingen in de TEI standaard.
  • De webapplicatie werd voorbereid voor meertalige inhoud, met het oog op de latere toevoeging van vertalingen.
  • De PDF weergave van de teksten werd verbeterd. Ook de weergave van TEI voorbeeldfragmenten werd geüniformeerd in de verschillende uitvoerformaten.
  • De code voor de TEI by Example webapplicatie werd bijgewerkt en klaargemaakt voor publicatie in een publiek Git repository. Dit moet toekomstig onderhoud vergemakkelijken en de drempel verlagen voor verdere ontwikkeling door de TEI gemeenschap, en voor de ontwikkeling van vertalingen. De code werd ook voorzien van commentaar en een technische documentatie.

Ontdek het vernieuwde TEI by Example hier!

Oproep voor nieuwe leden van de adviesraad

De internationale adviesraad voor het TEI by Example project is op zoek naar nieuwe leden. Bent u geïnteresseerd in TEI en XML? Werkt u in Digital Humanities, of een van de bijbehorende disciplines? Wilt u via dit initatief bijdragen aan de internationale gemeenschap voor tekstcodering in Digital Humanities? Wilt u de sectie "dienstverlening aan de gemeenschap" op uw CV uitbreiden met lidmaatschap van een adviescommissie? De commissie is bijzonder geïnteresseerd in jonge onderzoekers aan het begin van hun academische carrière, en wil de diversiteit van stemmen in de internationale adviescommissie vergroten.

Dit is een vrijwillig engagement, waarbij van u wordt verwacht dat u slechts een paar uur per jaar bijdraagt ​​om het projectteam wat tips te geven over de verdere ontwikkeling van de lesmodules en indien nodig advies te geven. Wat voor soort informatie zouden we bijvoorbeeld moeten verstrekken in een bijgewerkte versie van de toolkit (https://teibyexample.org/tools/software.htm)? Commissieleden helpen ook om de lesmodules in hun eigen professionele netwerk te promoten.

De benoeming van de internationale adviesraad duurt in eerste instantie voor vier jaar en er zal een jaarlijkse commissievergadering zijn, waarschijnlijk online. Als u vragen heeft over de functie, neem dan contact op met professor Melissa Terras (m.terras@ed.ac.uk).

Als u in aanmerking wilt komen voor de internationale adviesraad van TEI by Example, stuur dan uiterlijk maandag 26 oktober 2020 een e-mail naar cdcs@ed.ac.uk, met de volgende bijlagen:

  • Uw cv (gebruik a.u.b. een actuele versie van een cv - we hebben geen specifieke herformattering nodig voor deze oproep).
  • Een begeleidend schrijven waarin uw interesse en ervaring in TEI, XML of Digital Humanities wordt vermeld.

Omwille van het internationale karakter, wordt deze correspondentie in het Engels verwacht.

We zullen proberen iedereen die interesse heeft getoond vóór 13 november te beantwoorden.
 

  Deel deze pagina