Ron Van den Branden neemt afscheid van het CTB; Ellen Vanderstraeten volgt hem op

Op 4 februari neemt Ron Van den Branden, na achttien jaar trouwe dienst als onderzoeker, afscheid van het CTB en de KANTL. Hij maakt de overstap naar het Letterenhuis in Antwerpen. Wij danken hem hartelijk voor alles wat hij in dienst van het CTB heeft verwezenlijkt - en dat is heel wat. We wensen hem alle goeds in de toekomst.

Ellen Vanderstraeten zal zijn taken overnemen. Ellen startte op 7 januari, en wordt door Ron ingewijd in alle projecten van het CTB. Wij verwelkomen haar graag aan boord.

{entry_title}

Ron Van den Branden blikt terug op zijn tijd bij het CTB: 'Het afgelopen decennium heb ik heel wat mooie projecten kunnen begeleiden, die onder meer een bescheiden aanzet hebben gegeven tot de aanleg van een reeks talige bouwstoffen voor het Nederlands, zoals de Dialectenquête Pieter Willems, Maurits Gysselings Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226) en Toponymisch woordenboek van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen (tot 1500), Chris Dewulfs Online bijlagen bij de Klankatlas van het veertiende-eeuwse Middelnederlands (delen II, III en IV), en Willem Kuipers Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten. Daarnaast kon ik me uitleven met de gestage uitbouw van tekstedities zoals Johan Daisnes De trein der traagheid (bezorgd door Xavier Roelens), brievenedities als de correspondentie rond Van Nu en Straks (bezorgd door Bert Van Raemdonck), de correspondentie van Stijn Streuvels met zijn Nederlandstalige en Duitstalige uitgevers (bezorgd door Joke Debusschere), en de correspondentie van Guido Gezelle (bezorgd door het Gezellearchief en de vrijwilligers van het Gezellegenootschap), waarvoor eind vorig jaar een pilootproject werd voorgesteld. Voor dit laatste project is er nog een brief of 7000 te gaan, maar ik ben blij dat ik het project kan doorgeven in de goede handen van Ellen.

Daarnaast was het erg fijn om de opgedane kennis ook breder te kunnen delen, in samenwerkingsprojecten zoals de uitgave van de correspondentie van Félicien Rops (in samenwerking met het Musée Rops), de ontwikkeling van TEI by Example, online lesmateriaal voor tekstcodering volgens de richtlijnen van het Text Encoding Initiative dat weldra zijn definitieve bestemming zal krijgen bij de projectpartners van de University of Edinburgh. Ook mijn vrijwillige opdracht als technisch redacteur voor het Journal of the Text Encoding Initiative bood een uitstekende combinatie van dienstverlening aan de internationale Digital Humanities gemeenschap, en een vinger aan de pols van nieuwe ontwikkelingen. Dichter bij huis werden de Verslagen en Mededelingen van de KANTL de 21ste eeuw binnengeloodst als een online open-access tijdschrift.'

Vanaf 5 februari wordt Ellen Vanderstraeten de vaste contactpersoon voor alle projecten van het CTB. Ellen studeerde Taal- en Letterkunde (Engels - TFL) en Digitale Tekstanalyse aan de Universiteit Antwerpen. Na haar studies ging ze aan de slag bij het Centre for Manuscript Genetics (CMG), waar ze meewerkte aan het Beckett Digital Manuscript Project (BDMP), een lopend project dat bestaat uit een digitaal archief van de manuscripten van Samuel Beckett.

  Deel deze pagina