REMLT voortaan gehost door CTB

De KANTL neemt vanaf vandaag de hosting over van het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten, kortweg het REMLT. Deze encyclopedie van eigennamen in Middelnederlandse literaire teksten kan voortaan geraadpleegd worden via de CTB-website met Digitale Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Nederlands.

{entry_title}

Het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten is een multimediale encyclopedie van eigennamen die voorkomen in Nederlandstalige literaire (en dus niet in ambtelijke of wetenschappelijke) teksten, geschreven gedurende de late Middeleeuwen. De geschreven literatuur in de Nederlandse volkstaal begint ruwweg in de dertiende eeuw. Het REMLT hanteert als eindgrens circa 1600. Alles wat in die periode geschreven is aan epiek (in verzen en proza), lyriek, drama en genres daartussenin (zoals strofische gedichten en refreinen) komt in aanmerking voor opname in het REMLT. Onder eigennamen wordt verstaan: de individualiserende naam van een mens, een dier, een engel, een duivel, een reus, een dwerg, een fee, een man, een vrouw, een kind, een stad, een land, een burcht, een huis, een herberg, een wapen, een schip enzovoort.

Willem Kuiper werkte vanaf 1992 aan dit project, dat achtereenvolgens onder dak was bij het Meertens Instituut te Amsterdam en de Leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam, waar het Repertorium tot vandaag online beschikbaar was. Vanaf vandaag wordt deze database voor iedereen toegankelijk van op de server van de KANTL.

De REMLT wordt opgenomen in de reeks Digitale Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Nederlands. Hiermee biedt het CTB een bewaarplaats aan voor digitale projecten op het gebied van de Nederlandse taal, waarvan de langdurige hosting in gevaar is.

Raadpleeg het REMLT hier online.

  Deel deze pagina