Mijlpaal Gezelle brievenproject: duizend brieven online

Dankzij het harde werk van de vrijwilligers blijft het Gezelle brievenproject groeien. Er staan nu duizend brieven online.

{entry_title}

Voor de editie van Gezelles correspondentie werken we samen met een groep enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilliger Prof. Rik Van Gorp editeerde de correspondentie van Jozef Albert Alberdingk Thijm (1820-1889), erelid van de KANTL, en dus ook de duizendste brief geschreven in 1858. Op 23 februari 1858 schreef Thijm een brief over het christelijke kunstleven waarin hij ook ijverde voor de afzwering van het protestantisme in Vlaanderen. Op dit vlak deelde hij de idealen van Gezelle:

Ik zie met vreugde, dat UwZEerw. mede ijvert voor den bloei onzer nederlandsche nationaliteit in al haren omvang - met taal, kunst, en wat er aan vast is. Laat ons dat voortzetten! We hebben aan onze, katholieke, zijde een verleden in Noord- en Zuid van acht of negen eeuwen; daarbij komt, in Belgiën, de eeuw van Rubbens, Poirters en anderen, in Holland de heldenfiguur van Vondel, met velen die hem omringden: en we hebben nu de katholieke restauratie sedert 1798. Laten we dat schoone nederlandsche katholieke element bearbeiden en trachten nu en dan een vaan onzer kerk te planten op de wallen der kalvinisitische en deïstische metropolen.

J.A. Alberdingk Thijm - Brief aan Gezelle, 23.02.1858

De volledige publicatie van de KANTL correspondentie wordt verwacht in september 2022.

Lees hier de brieven van Gezelle

Het Gezelle brievenproject is een samenwerking tussen het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie, de onderzoeksafdeling van de KANTL, het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge, het Guido Gezellegenootschap en de Universiteit Antwerpen.

  Deel deze pagina