Ma-na-ma focust op ‘Vrouwen van papier’

Tijdens het academiejaar 2023-24 zal het vak 'Boekgeschiedenis en digitale menswetenschappen' binnen de interuniversitaire master-na-masteropleiding in de literatuurwetenschappen op het editieproject 'Vrouwen van papier' focussen. 

Het vak wordt aangeboden als een samenwerking van het Ghent Centre for Digital Humanities (GhentCDH) en de Openbare Bibliotheek Brugge. Docenten zijn Marianne Van Remoortel en Julie Birkholz, beiden van de UGent. Zij zullen de studenten vertrouwd maken met digitale methoden voor de transcriptie en inhoudelijke ontsluiting van historische geschreven bronnen.

GezelleBrOn (Gezelles Brieven Online) is een lopend participatieproject van de Openbare Bibliotheek Brugge, met medewerking van het Gezellegenootschap, de KANTL, de UA en de UGent. Een vijftiental medewerkers en vrijwilligers werken aan een digitale editie van de 7700 bewaarde brieven van Guido Gezelle. De KANTL en het CTB staan in voor de digitale ondersteuning en de online publicatie.

De studenten zullen meedraaien in een deelproject van GezelleBrOn, 'Vrouwen van papier', dat gericht is op het digitaliseren en ontsluiten van de brieven van Gezelles 200 vrouwelijke correspondenten. 'Vrouwen van papier' wil deze vergeten getuigen van Gezelles leven een stem geven. Aan de hand van een subcorpus van een tachtigtal brieven (van Jemima Hazeland en Helena Walton) zullen de studenten kennismaken met alle aspecten van het digitaliseringsproces, van scannen en transcriptie tot inhoudelijke ontsluiting en online publicatie.

 

Tijdens de werkcolleges zullen de studenten ingewijd worden in verschillende tools en methoden voor de ontsluiting van de brieven: automatische tekstherkenning (Transkribus), named entity recogition, emotiedetectie, biografische onderzoeksmethoden en Wikidata.

De KANTL en het CTB zijn uiteraard erg blij dat jonge onderzoekers via deze weg met alle aspecten van online teksteditie vertrouwd worden gemaakt.

. 

  Deel deze pagina