Nieuwe publicatie: Ik wensch u de zon

Dit boek verzamelt de briefwisseling tussen Stijn Streuvels en Karel van de Woestijne. Voor het eerst wordt deze kleine maar boeiende correspondentie tussen twee van Vlaanderens grootste auteurs beschikbaar. Een inleiding en toelichtingen ronden de editie af.

{entry_title}

Streuvels en Van de Woestijne laten zich ook in hun correspondentie kennen als mannen van een buitengewoon formaat. Hun brieven tonen hun ideeën over het literaire leven, over elkaars literaire werk en over collega-auteurs. Het beroemde tijdschrift Van Nu en Straks speelt daarbij een grote rol, maar ook andere projecten komen aan bod. De correspondentie leest als de groei van een bijzondere vriendschap.

Deze publicatie kwam tot stand door de samenwerking van Stijn Vanclooster en Bert Van Raemdonck. Een deel van het onderzoek (door Bert Van Raemdonck) werd gevoerd in de context van een groot editieproject i.v.m. het tijdschrift Van Nu en Straks. Dat onderzoek werd verricht aan het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (KANTL-CTB) en resulteerde in de publicatie van een digitaal brievencorpus waarin deze brieven van Streuvels en Van de Woestijne eveneens zijn opgenomen.

In de digitale editie is een diplomatische transcriptie van de brieven opgenomen, waarin ook alle geschrapte en toegevoegde passages uit de handgeschreven brieven te zien zijn. Met het oog op de leesbaarheid is in het boek alleen de bovenste leeslaag opgenomen.

Het boek telt 160 blz. en is verschenen bij Autumnus Verlag. Het kan rechtstreeks worden besteld (via Amazon) of door te mailen naar het CTB.

  Deel deze pagina