Editie: Verzameld werk Mark Insingel

Mark Insingel wordt erkend als een belangrijke en unieke avant-gardistische stem in de naoorlogse poëzie. Een wetenschappelijk verantwoorde verzameling van zijn poëzie kan de lezer een scherper beeld geven van zijn bijzondere oeuvre. Het CTB, de Universiteit Gent en Poëziecentrum slaan daarvoor de handen in elkaar.

Mark Insingel wordt in literatuuroverzichten, literatuurkritiek en gespecialiseerde studies gewaardeerd als een dichter die consequent voor de zeggingskracht van de vorm kiest. In die vormelijke keuzes is zijn oeuvre ontzettend coherent en tegelijk gevarieerd. Insingel verkent vaak circulaire patronen, zowel in het denken en spreken van de gesocialiseerde mens als op tekstueel en visueel vlak. De cirkel of singel is ook een beeld voor het isolement, dat in zijn werk zowel een maatschappelijke als een poëticale betekenis heeft.

Met de uitgave willen we oude en nieuwe lezers vertrouwd maken met het poëtische oeuvre van Mark Insingel, die erelid is van de KANTL. De wetenschappelijk gefundeerde editie van zijn werk is ook belangrijk voor professionele lezers (zoals critici en onderzoekers), die hun beeld van de Vlaamse avant-gardepoëzie met dit werk kunnen vervolledigen.

De editie wordt verzorgd door Bert van Raemdonck (KANTL-CTB). Lars Bernaerts (Universiteit Gent) schetst in een nawoord de ontwikkelingen in Insingels dichtwerk tegen de achtergrond van zijn volledige oeuvre en reikt de lezer concrete aanknopingspunten aan voor de lectuur van de bundels. Het boek wordt uitgegeven door Poëziecentrum en wordt gepubliceerd op 6 mei 2017.