Boekpresentatie: Mark Insingel - ‘Het doel is wit. Verzamelde gedichten’

Het doel is wit verzamelt alle gedichten van Mark Insingel. Het boek wordt op 6 mei in het Letterenhuis in Antwerpen voorgesteld.

Mark Insingel ontwikkelde in zijn poëzie een heel eigen vormgeving. Zijn gedichten zijn nu eens beklemmend, dan weer geestig, soms cultuurkritisch en altijd uitermate precies. Zijn poëzie is ook erg beeldend.

Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie werkte mee aan deze editie, die het publiek voor het eerst de kans biedt om het dichtwerk van Mark Insingel in zijn volledigheid te lezen en te bestuderen.

PROGRAMMA

- Leen van Dijck heet welkom
- Lars Bernaerts licht de poëzie van Mark Insingel toe
- Carl De Strycker (Poëziecentrum) overhandigt het eerste exemplaar aan de auteur
- Mark Insingel krijgt het laatste woord
- Receptie en gelegenheid tot aankoop van de bundel


praktische info

  • datum: zaterdag 6 mei 2017, 14:30 u.
  • locatie: Letterenhuis, Minderbroederstraat 22, 2000 Antwerpen
  • toegang: gratis

Inschrijven kan via het Letterenhuis.

  Deel deze pagina